כתבות על ברק ושירותו הצבאי שהתפרסמו בעיתונות במהלך השנים