top of page

30.11.81 יום ב'

ברקי שלום!

השעה קצת מאוחרת אבל מה לא עושים כדי לשמח את ליבך.אם היתה לך מישהי שכותבת קבוע אולי זה היה אחרת. אבל אפילו מהבית זה נחמד לקבל מכתב. רויטל ודאי תצטער שלא כתבה לך, אבל היא ישנה כבר מזמן ולא אמרתי לה כלל שבכוונתי לכתוב לך. היא לא הלכה לביה"ס יומיים קצת חולה.אבל לאימון רצתה ללכת.

אבא מוסר שלא תבייש את הפירמה! איזה? של המשפחה. לדעתי לפי כל הארגונים שלך בחופשים, בשישי שבת אתה מסתדר טוב.מאורגן בקיצור ולענין, משקיע רציני.

זה ממש מוזר, אני רוצה לראות אותך רץ ומשקיע בכל מרצך,נותן הכל. ממש, ממש רוצה לראות אותך במצב כזה.

תשקיע ככל שביכולתך אני מאמינה שאתה עושה כן ומסתדר בכלל.

להתראות

שלומות מכולם

איילת.

יום שבת ודאי נבוא ולא נשכח את ה...

ועוד דברים טובים.

רשימת מכתבים
bottom of page