top of page

יום ג' 5.1.1982

ברקולי שלום!

היום העשרה בטבת – החומות נפלו, זהו צום לכל הצמים. לי בכל אופן לא התקיימו הלימודים, האוניברסיטה דתית.

מה שלומך חיילון, התחלת להרגיש קצת חורף, בוץ וקר וגשם וכזה לא נחמד. דווקא החקלאים מרוצים.

היום 10 בטבת זהו יום הולדתו של ח.נ. ביאליק, משהו משלו לא יזיק לך. משהו בחרוצים שמשאיר חיוך כזה.

תרזה יפה.

תרזה יפה ועבותה

על היאור עומדת מוטה,

כל היום במים צופה,

חשבה: מה יהא בסופה?

גדלה, פרחה, ריחה זלף,

אביב בא ואביב חלף,

כבר מגיעים ימים קרים –

ואנה באו ציפורים?

ובתוך חדרה מול המראה

עמדה כל היום נערה

כל היום בדמותה צופה

חושבה: מה יהא הסופה?

גדלה, פרחה, ריחה זלף

אביב בא, ואביב חלף,

אנחות ליל וימי שימורים

והיכן המה הבחורים!

ברק, אני אחזור לספרים ולמחברות, שיהיה לך חם ומתוק מרוב שוקולדים. ד"ש מכול כולם, אמא, אבא, רויטל וממני. אינני יודעת אם רויטל שלחה לך, ראיתי שהכינה עבורך מכתב, עם ציורים, משקיעה באמת.

להתראות מקווה שהפעם כן לאחר שלושה שבועות, אם לא זה יהיה מוגזם קצת.

איילת

אחותך הבכירה.

(צוחק?!)

רשימת מכתבים
bottom of page