top of page

מכתב מרויטל 1.12.81

ברקי שלום!!!

אתה זוכר שבבית ביקשת ממני שאצייר לך ציור.

אז צירתי לך בפרטי פרטים ואת הפתגם שהשמש אומרת אני המצאתי.

היום בבוחן בגיאוגרפיה. הייתי בטוחה שאקבל מספיק אבל קבלתי כט"מ. מעתה והלאה אדווח לך על כל בוחן שאקבל אפילו אם אקבל ציון גרוע ד"ש חם מהמשפחה.

להתראות רויטל (גוזל)

רשימת מכתבים
bottom of page