יום הזיכרון תשמ"ח

על אח שנפל, זה אך מעד.

ברק! עימך נפלו פני הורינו

כהו עיני מולידינו.

הלכת-דלת לסגור אחריך לא טרחת.

עולם שלם –

רק אותך לזכור

עולם שלם –

איתך, ולא רק היום.

איילת.

מכתבים נוספים