תמר ודוב נתנזון. חיפה הורי אלון מהצוות

23.12.84

למשפחת שרעבי היקרה.

דואבים וכואבים אתכם על נפילת ברק, אנו ההורים של אלון נתנזון חברו לצוות.

פגשנו את ברק פעמים מספר בביתנו, נהנינו לראות עלם חמודות, שעל כמותו גאים אנו בנוער שלנו ובזכותם אנו קיימים ונמשיך לחיות.

קשה למצוא מילים לנחם על אבידת בן ואין מילים ניחומים להורים.

אולי נוכל רק להקל במעט שתדעו, כי אנו אתכם בכאבכם וצערכם הכבד.

מכתבים נוספים