עמית עמירב מבית-עובד למדה עמו בכיתה

19.12.84

למשפחת שרעבי שלום.

בצער רב קבלתי את הידיעה על האסון, אך מאחר ואני שוהה כעת בלונדון. לא היה באפשרותי לחלוק לברק ז"ל כבוד אחרון.

יודעת אני כי אין בכוחן של מילים להקל מעוצמת הכאב או לנחם על האבדה, ובכל זאת, רציתי להביע את השתתפותי בצערכם, ולקוות שלא תדעו עוד צער.

מכתבים נוספים