top of page

עמית בן-שלום מושב בית-אהרון חובש ביחידה

21.12.84

למשפחת שרעבי הנכבדה שלום רב.

הרשו נא לי להשתתף באבלכם הכבד בנפול ברק הי"ד. שרתתי ביחידה עד שחרורי, לפני שנה ובתוקף תפקידי כחובש יחידתי יצא לי לעבוד רבות עם ברק ונהניתי מאד משיתוף הפעולה בינינו.

התרשמתי עזות מאישיותו, אופיו הנעים, פשטותו וכנותו. נדהמתי לשמוע הידיעה המרה והייתי כלא מאמין למציאות המרה. נדמה לי כי אין מילים, תהיינה מרובות ככל שתהיינה, ואין בכוחן לבטא את הצער והכאב שמרגישים וחשים חבריו ליחידה, ואני ביניהם, בשעה קשה זו.

היו חזקים ואמיצים ומי יתן ולא תדעו עוד צער ויגון.

בהשתתפות כנה

עמית בן-שלום

מושב בית-אהרון

חובש ביחידה.

______________________________________________

רשימת מכתבים
bottom of page