top of page

חברי מושב בית-חנן

בית-חנן 24.12.1984

למשפחת שרעבי.

כואבים ואבלים אתכם בנפול ברק ז"ל. הנער העליז, בוגר בית-ספר, חבר וידיד לבני מושבינו.

על אובדנו וחסרונו חשים כולנו אתכם, צער עמוק.

מי יתן שבידיעה, כי קורבנו לא לשוא – תנוחמו.

אתכם בצערכם.

חברי מושב בית-חנן.

"בית-חנן" מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ.

רשימת מכתבים
bottom of page