top of page

אמא ואבא של גיא – הדרה ויורם

20.12.84

לאמא ואבא של ברק.

לא הכרנו את ברק ממש, אבל מדבריו המעטים של גיא (גיא איננו מדבר הרבה על דברים שברגש) בטון הדבור שלו, בהזכרת השם, באופן הדבור של גיא ידענו תמיד שמדובר במישהו שהוא לרוחו של גיא.

פגשנו את ברק מאוחר – כשגיא נפצע, הן בבית-החולים והן בבית.

ידענו על ההתיחסות של ברק, על ההתיחסות של הבית ממה שהיה ברק נוהג להביא לחבריו – ממעשה ידי אמו.

התמונה הכללית שהצטיירה לנו, בחור רגיש ועדין, צנוע ושקט וכנראה חבר טוב מאד. כי זה רק בחוש ורק משום קטעי מילים ודברים של גיא.

כשבא בננו אתמול הביתה וסיפר את שקרה, הצער והכאב והבכי היו גדולים וקשים כל-כך. מחשבותי מלוות אתכם מאתמול בלילה כשגיא הגיע. אתם וברק בראשנו כל הזמן. אין נחמה כלל ואין לי מה לומר, אלא שכל שאתם זוכרים ממנו הוא בוודאי נפלא וטוב ואולי זה יחמם את לבכם.

אנחנו אתכם

רשימת מכתבים
bottom of page